Norge Sverige Danmark Finland

Karriär

Jobba på Glen Dimplex Nordic

Kunskap och kompetens är grundlaget för värdeskapning, konkurrensförmåga, tillväxt och framgång för Glen Dimplex Nordic. Tack vare kontinuerlig utveckling, effektiv förvaltning och en snabb förnyelse av den samlade kompetensen vill vi vara istånd till att handskas med kraven som följs av snabba förändringar i omgivningen, teknologin och på marknaden.

Personlig utveckling och karriärutveckling är både den anställdes och företagets ansvar. Vi önskar och jobbar för att vi ska ha duktiga och nöjda medarbetare och vi ser det därför som en av våra viktigaste uppgifter att du hela tiden har möjlighet för kompetensutveckling.

Som anställd i Glen Dimplex Nordic vill du uppleva välordnade sociala förhållande med bl.a bra pensions och försäkringsskydd och flexibel arbetstid.

 

Lediga jobb

Vi har för tillfälligt inga lediga tjänster.