Norge Sverige Danmark Finland

Vårt miljöfocus

Glen Dimplex Nordic AS har följande överordnade mål för vår miljöpolitik.

Yttre Miljö

Vi skall kontinuerligt arbeta för att reducera eventuella belastningar på den yttre miljön, genom att förebygga att de produkter vi tillverkar, använder, behandlar eller omsätter, inte förorsakar skador på liv, egendom eller miljö. Via lagar och föreskrifter, uppföljning av avtal, tillstånd och andra förhållanden skall vi bidra till att förbättra den yttre miljön.

Våra produkters miljöpåverkan.

Vi skall utveckla våra produkter så att de belastar den externa miljön så lite som möjligt. Detta görs bl.a genom att använda återanvändbara material. Vi vill vid konstruktion av produkter använda lösningar som ger underlag för miljövänliga produktionsprocesser. Våra produkter skall inte ge några utsläpp vid användande. Vid utrangering skall våra produkter på ett enkelt sätt kunna demonteras och återanvändas.

Miljömål

GDN arbetar för att vår tillverkning inte belastar miljön eller den enskilde medarbetaren. Vår målsättning är att säkra arbetsmiljön på ett föreskriftsmässigt sätt och våra produkter skall ha en konstruktiv utformning som inte leder till skador på liv, egendom, inre eller yttre miljö.

Materiale for nedlasting

Medlemsbevis Renas AS