Norge Sverige Danmark Finland

Dimplex styrmoduler DCU

Används i Dimplex radiatorer av typen Front och Top.

Dimplex radiatorer levereras med standard termostat och används i rum där nattsänkning inte behövs. Med ett stort urval av Dimplex styrmoduler har man flera möjligheter till styrning.

Alla styrmoduler med radiomottagare (DCU1R, 2R och ER) är kompatibla med styrsystemet Nobø Energy Control och fönsterkontakten Nobø Sense för energibesparing vid öppet fönster/dörr.

Dimplex DCU 1R

Styrmodul med radiomottagare och manuell inställning av komforttemperatur.

Dimplex DCU ER

Styrmodul med radiomottagare utan lokal inställningsmöjlighet.

Dimplex DCU 2T

Styrmodul med timer.

Dimplex DCU 1Z

Styrmodul för styrning via styrtråd.