Norge Sverige Danmark Finland

Nobø NUC

Nobø NUC värmekabel för betongkonstruktion

Värmekabel NUC10W finns i effekterna 120W-2000W. Spänning 230V.

 

Värmekabel NUC18W finns i effekterna 160W-2600W. Spänning 230V.

NUC förläggs nära ytan i betonggolv och andra golv med låg bygghöjd . Får även limmas på icke brännbart material.

NUC är serieresistiv med PVC hölje och levereras med 3 m kallkabel.

För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före värmekabelförläggning.

Värmekabel skall installeras under överseende av en behörig installatör.