Norge Sverige Danmark Finland

Nobø Sense

Enkel energibesparing med praktisk fönsterkontakt.

Nobø Sense är en trådlös magnetkontakt som monteras på fönster/dörr.Vid vädring i ett rum vill temperaturen sjunka och normalt slår radiatorerna till för att hålla temperaturen uppe.

Med Nobø Sense undviker man detta. När man öppnar fönstret/dörren bryter magnetkontakten och det skickas signaler till styrmodulen på radiatorn om att den ska gå i frostskyddsläge 7°C). När fönstret/dörren stängs skickar Nobø Sense signal till radiatorn om att återgå till inställd temperatur. En Nobø Sense kan styra upp till tio radiatorer i samma rum. Nobø Sense ger lägre energiförbrukning.

Nobø Sense används tillsammans med Nobø /Dimplex radiatorer utrustade med styrmoduler med radiomottagare.

0%
0%
Fönsterkontakt
CE
5
2030158
0 mm
0 mm
0 mm
0 kg
8585690
7030690038871